Jaki PKD do montażu i serwisowania klimatyzacji?

Podstawowy numer PKD dla tej działalności to: 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn. Podklasa ta obejmuje m.in :
* naprawę i konserwację przemysłowych urządzeń chłodniczych i sprzętu do oczyszczenia powietrza

Dodatkowo możesz wpisać:
33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. 
Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:
*     instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych)
*     instalacji pieców, wieży chłodniczej
*     instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych